Lite historik

Johan Hedvall

Johan Hedvall började bygga historiska musikinstrument som hobby i mitten på 90-talet. 

1996-97 tillbringades på Kävesta folkhögskolas konsthantverkslinje för att få lite mer grundkunskap.
 

1998 fick han möjlighet att under 6 månader arbeta hos instrumentmakaren 
Paul Doyle i Galway, Irland. Här bygdes stränginstrument av alla de slag, en fantastisk upplevelse som gav blodad tand och en övertygelse att det var detta som var livet.
 

Doyleharps
Två 34 strängade harpor i verkstaden på Irland.Johan Hedvall sökte och fick 1999 en av endast två platser på den högklassiga utbildningen i 
”the Making of EarlyStringed Musical Instruments”, en treårig utbildning vid 
West Dean College, England. Skolan är känd för att ge mycket grundliga 
färdigheter i det traditionella instrumentbyggarhantverket samt  breda kunskaper om 
historiska instrument, materiallära, akustik, lacktillverkning och musicerande.
Huvudlärare Roger Rose. Examinator David Hill.

West Dean House
West Dean College.


viola da gamba

Tre av Johan Hedvalls tidiga gambor.


wdpapperuni.sussexFrån 2003 till 2007 arbetade Johan Hedvall med klavikord och barockorglar
GoArt (Göteborg organ art center) Göteborgs universitets orgelforsknings verkstad.  

klavikord
Klavikord efter Gerstenberg 1770.

I början av 2008 var det dags att stå på egna ben, en handlingsplan lades fram, familjen flyttade ut från Göteborg till lilla vackra Rydal och Johan Hedvall Stränginstrument startades.


Hedvall Stränginstrument

Hemmet med nya verkstaden som blev färdig 2011.